Postanite član Udruženja Haus Sandžak

Vašim učlanjivanjem u Udruženje Haus Sandžak pomažete našem radu.

Na ovoj stranici se nalazi pristupnica u PDF formatu koju možete odštampati, ispuniti i poslati poštom na adresu:

Haus Sandzak e.V.
Westring 47
55120 Mainz

kliknite na sliku da biste otvorili dokument u PDF formartu: